Vår tanke kring ekologisk växtodling

Vår första fundering på att ställa om till ekologisk produktion hände 1994 men rädslan av att ogräs skulle ta överhanden var för stor. Sprutmistorna vittnade ju varje år om vad som skulle hända om man inte skulle använda pesticider och för att inte tala om de fläckar som inte fick konstgödsel. De iakttagelserna var alldeles för påtagliga för att övervinna rädslan och det var därför det dröjde tre år tills vi vågade - tre år med långa samtal framförallt med en duktig rådgivare.

Idag vet vi att orostankarna inte blev besannande. Faktum var att det gick bra. Visst blev det mer ogräs och glesare och ojämnare grödor men ändå helt rimliga skördenivåer. Det finns mycket kvar att förfina och utveckla. Målsättningen om skördevolymer är nåbar men den får inte ske till vilket pris som helst. Långsiktighet och hållbarhet är viktigare.

Målet är att finna robusta odlingssystem, det vill säga system där växterna naturligt är starka mot svamp och insekter och ska klara av både torka och stora nederbörd. Detta kräver god jordhälsa och mer kunskap om växter och dess skadegörare. I det robusta odlingstänket finns tankar om växtföljd för såväl under mark som över mark. Det senare handlar om att se till att våra pollinatörer alltid har blommande växter att pollinera