Våra får, baggar och lamm

Sedan 2015 har vi ändrat vår syn på våra får. Vi skaffade fåren 2006 för att hålla några betesmarker runt gården betade. De gjorde jättefint men efter några år kom betesparasiterna som ett brev på posten. Efter några år ansåg KRAV-revisorn att avmaskning två till tre gånger inte kan vara ett riktigt sätt att hålla djur på. Denna invändning kändes tuff då för hur skulle man kunna ha får utan avmaskningsmedel?

2015 flyttade fåren ut på våra åkrar och är idag integrerade i växtodlingen. Detta innebär att de bara får gå på nya beten utan parasiter och hjälper till minska ogräsen och stimulera grödorna till högre skördar. Erfarenheter av detta finns från flera länder i världen...

Får i snö

Får i snö

Får på rajgräsfrövall

Får på rajgräsfrövall.

Våra höns

Under 2017 fick jag frågan om att ta över en gård med ekologiska höns. Nu kan jag säga att jag verkligen uppskattar djurslaget - hönan är fantastisk! Att se på det dagliga utsläppet av hönorna är rogivande och se på hur de 60 tupparna samlar "sina" hönor runt sig i hagen tror jag får de flesta att le...

Vår i luften