Som vanligt är det helt odramatiskt!
Fåren släpps för att beta en mellangröda innan vårsådd.