Nyheter

Snabbkompostering av gödsel

Snabbkompostering av gödsel

Här blandas hönsgödsel och fårgödsel för snabbkompostering. Vi testar och ser om gödseln bli mer jordkompatibel med snabbkompostering och hoppas att det kommer lukta mindre vid spridning.

Fåren som ogräsplockare

Fåren som ogräsplockare

Vi har stor nytta av fåren som ogräsplockare. Till vänster i bild är det obetat, till höger betat. Tistel och baldersbrå är omtyckt!

Betessläpp av fåren

Betessläpp av fåren

Betessläpp av får är en ganska tråkig upplevelse. Till skillnad från kor visar fåren inga glädjeyttringar eller språng. Men det är ändå en väldigt skön känsla att se dem komma ut i det fria och beta.