Här förbereder vi inför vårsådd. Vi fräser en mellangröda med hjälp av ferment. Detta är ett försök att göra en storskalig form av bokashi.