Först skapar vi förutsättningar för våra viktiga pollinatörer genom att vi odlar blommor under hela säsongen (olika klöverblommor, bovete, honungsört, kummin och solros) och sedan kan vi använda blommornas frön till våra fina vinterfåglar!

Produkten är en rolig konsekvens av projektet Hela Sverige Blommar, som är ett samarbetsprojekt för att skapa bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinatörer.