Den här vackra samodlingen gör vi både för att få blodklöverfrö till nya mellangrödor och för att gynna vetet med kväveleverans.

Blodklöver och höstvete