Betessläpp av får är en ganska tråkig upplevelse. Till skillnad från kor visar fåren inga glädjeyttringar eller språng. Men det är ändå en väldigt skön känsla att se dem komma ut i det fria och beta.

Betessläpp av fåren på Godegården