Till vänster är det obetat och till höger betat. På frågan varför fåren väljer att äta ogräset framför kulturgrödan kanske svaret är att ogräset håller en högre sockerhalt? Hur som helst är deras val frivilligt. Spännande att se om rajgräset får mindre ogräs nästa år..

Får i fröodling