Vi har stor nytta av fåren som ogräsplockare. Till vänster i bild är det obetat, till höger betat. Tistel och baldersbrå är omtyckt! Fåren som ogräsrensare i regenerativt jordbruk