Godegårdens vetemjöl

Vi är nu glada att kunna erbjuda mjöl av vårt eget vete!
Mjölet ger en fin degkonsistens som är elastisk och spänstig. Du kan köpa det i gårdsbutiken vid hönshuset i Stensjö eller på Godegården i Järpås.

Pris 40:- för 2kg.

Vetessorten är stava. Det har odlats på ett fält som vi i år startat med de regenerativa metoder som vi jobbar med. I detta fall har vi lagt på en liten giva med kalcium tidigt i våras och gödslat med biogödsel som är behandlad med ferment (mjölksyrebakterier). En jordanalys visade att vi hade låga nivåer av bor, koppar och zink, därför lade vi till det också i biogödseln. Vi har även myllat ner svavel i samband med första hackningen och efter det fick vetet lite snabbkomposterad höns och fårgödsel. Slutligen sådde vi en klövergräsblandning (blodklöver, rajgräs och cikoria) som en bottengröda. En vecka efter veteskörden såg det ut så här:

Täckgröda: blodklöver

Bottengrödan främjar jordhälsan och mikrolivet och växer hela hösten (och vintern om det är varmt). På våren bryts den med en fräsning och sprutning med ferment innan ny sådd. På detta fält kommer det nästa år odlas ärter och korn.