Resning av 7 fodersilos till nya foderanläggningen i Stensjö. Nu kan vi blanda foder av eget spannmål!

Nya fodersilos till Stensjö Äggs nya foderanläggning