Tredje året med sådd av gröna linser. Learning by doing – nu minskar vi havreutsädesmängden ytterligare. För mycket havre gör att det tar över och linserna har mindre chans att etablera sig. Havre sås tillsammans med linser för att linserna är konkurrenssvaga mot ogräs och för att man vill att de ska klänga fast vid något så att det blir lättare att tröska.

Sådd av gröna ekologiska linser på Godegården