Här blandas hönsgödsel och fårgödsel för snabbkompostering.
Vi testar och ser om gödseln bli mer jordkompatibel med snabbkompostering och hoppas att det kommer lukta mindre vid spridning.

Snabbkompostering av gödsel