Markarbete och formen för plattan är nu färdiga.

Grunden för nya foderanläggningen på Stensjö Ägg