Första bryggningen av ferment är påbörjad.
Hur får man fram 10 000 liter vatten som håller 37 grader? Hur hittar man ett rum som håller 37 graders värme i 10 dygn? Hur vet man att det finns ett mikroliv i behållarna och kommer mölksyrebakterierna att överleva? Det var några av de frågor som vi brottades med.

Bryggning av ferment för regenerativt jordbruk