Vi tröskar råg och höstvicker idag. Detta sparas som eget utsäde till ”vintergrön” mellangröda.

Tröskning av råg och höstvicker