Snabbkompostering av gödsel

Här blandas hönsgödsel och fårgödsel för snabbkompostering. Vi testar och ser om gödseln bli mer jordkompatibel med snabbkompostering och hoppas att det kommer lukta mindre vid spridning.

Fåren som ogräsplockare

Vi har stor nytta av fåren som ogräsplockare. Till vänster i bild är det obetat, till höger betat. Tistel och baldersbrå är omtyckt!