Nyheter

Betessläpp av fåren

Betessläpp av fåren

Betessläpp av får är en ganska tråkig upplevelse. Till skillnad från kor visar fåren inga glädjeyttringar eller språng. Men det är ändå en väldigt skön känsla att se dem komma ut i det fria och beta.

Sådd av gröna linser

Sådd av gröna linser

Tredje året med sådd av gröna linser. Learning by doing - nu minskar vi havreutsädesmängden ytterligare. För mycket havre gör att det tar över och linserna har mindre chans att etablera sig. Havre sås tillsammans med linser för att linserna är konkurrenssvaga mot...

Fläderplantering i hönshagen

Fläderplantering i hönshagen

Vi planterar fläder i hönshagen i samarbete med Ugglarps Grönt. Vi har märkt att hönsen helst vill vara skyddade under träd och stora delar av hagen är i dagsläget bara gräs. Det blir spännande att se vad detta kan få för effekter för att få ut fler höns på större yta...

Tillverkning av ferment

Tillverkning av ferment

Första bryggningen av ferment är påbörjad. Hur får man fram 10 000 liter vatten som håller 37 grader? Hur hittar man ett rum som håller 37 graders värme i 10 dygn? Hur vet man att det finns ett mikroliv i behållarna och kommer mölksyrebakterierna att överleva? Det var...

Fåren i fröodling

Fåren i fröodling

Till vänster är det obetat och till höger betat. På frågan varför fåren väljer att äta ogräset framför kulturgrödan kanske svaret är att ogräset håller en högre sockerhalt? Hur som helst är deras val frivilligt. Spännande att se om rajgräset får mindre ogräs nästa...

Utsläpp av hönor

Utsläpp av hönor

Restriktionerna för duvpesten är upphävda så nu får vi äntligen släppa ut våra hönor! Tyvärr har de fått vara inne hela vintern på grund av bestämmelser från jordbruksverket.